News — cyklografizm

Cyklografizm wokół Nowych Dynasów / PL—EN

Cyklografizm wokół Nowych Dynasów / PL—EN

„Cyklografizm wokół Nowych Dynasów”, to prezentacja prac: obrazów, grafik, kolaży, zdjęć, które powstały zainspirowane warszawskim welodromem nazwanym na cześć pierwszego „Nowymi Dynasami”. Cyclographism - (cyclist formerly: a bicycle rider, cyclist; gráphō from Greek: to write, to draw) "a branch of graphic art encompassing works on the subject of cycling. Made with any technique and reproduced on any surface".

Read more →