Trykot WYKON Klasssyk [PREODRDER]

[PL] Trykot kolarski WYKON powraca.

Klasyczna bluza idealnie nadaje się do jazdy w chłodne letnie noce. Świetnie sobie radzi wiosną i jesienią. Przy wsparciu bielizny termicznej można cisnąć i zimą. Trykot WYKON, to podróż przez kluby kolarskie związane z historią warszawskich welodromów. Popielaty kolor czerpie z etosu Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów i ich toru kolarskiego na Dynasach. Czerwień, zieleń i biel, to barwy drużyn wojskowych, tu Legii Warszawa. Dominanta pomarańczowa jak i kolory zielony, czarny i czerwony, to RKS Orzeł, właściciel ostatniego, ciągle istniejącego toru kolarskiego „Orzeł” aka „Nowe Dynasy”, o którego uratowanie walczymy. Tym trykotem staramy się przypomnieć historię warszawskich welodromów.

Materiały: basic i normal: poliestry z małą zawartością lycra, np.: wintertex, ciepła mayca, ciepła łezka. PRO poliester z dużą zawartością lycra, poliester vuelta. Producent: Quest. Projekt graficzny: Kwiaciarnia Grafiki

PREORDER trwa do 12 lutego. Czas realizacji to 6-8 tygodni. 

Dostępny również model dla dzieci. Szczegóły tu!

Jeżeli masz pytania, pisz: kwiatek@kwiaciarniagrafiki.pl 

[EN] Cycling tricot WYKON is back. Classic long sleeve top perfect for cool summer night rides. Great performance in the spring and fall. Together with thermal functions shirt ensures comfort up to 0˚C. Tricot WYKON commemorates Warsaw velodrome cycling clubs. Grey color is a tribute to the Warsaw Cyclists' Society and their velodrome located on Dynasy. Red, green and white are colors of military sports teams, Legia Warsaw. Dominant orange combined with green, black and red refer to RKS Orzeł, the owner of the last, still existing cycling track "Orzeł/Eagle" aka "Nowe Dynasy/New Dynasy", that we strive to preserve. The tricot is our attempt to remind history of Warsaw velodromes.

Materials: basic and normal: polyesters with low lycra content, eg: wintertex, warm mayca, warm tear. PRO polyester with high content of Lycra, polyester vuelta. Producer: Quest. Graphic design: Kwiaciarnia Grafiki

PREORDER lasts until February 12. Your tricot will be ready in 6-8 weeks.

A model for children is also available.

If you have questions, please write: kwiatek@kwiaciarniagrafiki.pl