Marta Kwiatek

Marta Kwiatek - Wykwit

Regular price 130,00 zl

Sitodrukarski wykwit Marty Kwiatek. Autorka pracę przygotowała całkowicie ręcznie. Najpierw wycinając kwiaty w papierze, następnie zbudowała z nich kompozycję dla każdego z kolorów.  

Ręcznie drukowany techniką sitodruku.

Autor: Marta Kwiatek
Format: 50x50 cm
Cztery kolory
Sygnowana i numerowana
Nakład: 10 egz.

Silkscreen plant work by Marta Kwiatek was made totally by her hand. First cutting flowers in paper, then building a composition for each color.

Handmade silkscreen printed.

Author: Marta Kwiatek
Size: 50x50 cm

Four colours
Signed and numbered
Edition: 10 copies 


 Więcej o Marcie More about Marta