Artur Turowski

Pieniek - sitodruk 3d

Regular price 300,00 zl

Praca Artura Turowskiego to swoisty kontrapunktu do otaczającego nas pejzażu. To co oczywiście wysuwa się na pierwszy plan to techniczny aspekt printów, efekt specjalny: prace oglądamy w okularach 3D. Szybko jednak możemy przekonać się, że artyście nie chodzi o prostą uciechę i że sięgając po efekty specjalne nie zabiega on o chwilę naszej uwagi. Przeciwnie: na szali jest moment poza czasem. Turowski przywraca efektom specjalnym metafizyczny, prawie sakralny wymiar. 

Graphic by Arthur Turowski appear in the landscape as a striking counterpoint. The most attractive attribute is the technical side of the prints and the related special effect, as works are viewed with 3D glasses. Nevertheless, immediately it is experienced the core of the work does not refer to the simple trick of catching our attention for a mere second. On the contrary, at stake is the moment beyond the timeframe and Turowski enhances special effects by metaphysical, almost sacred dimension. 

  • Autor / AuthorArtur Turowski
  • Rozmiar / Dimension: 50x70 cm
  • Cztery kolory / Four colours
  • Sygnowana i numerowana przez artystę / Signed and numbered by the artist
  • Efekt specjalny: 3D (okulary w zestawie) / Special effect: 3D (glasses included)
  • Nakład / Edition: 20 copies 

Jeżeli osobiście chcesz zobaczyć efekt 3d, zapraszamy do Kwiaciarni Grafiki, ul. Smulikowskiego 6/8, drugie podwórko, suterena. Warszawa.

Arthur Turowski jest artystą wizualnym, mieszka i pracuje w Warszawie, od lat związany z polską sceną streetartową (jest jednym z założycieli grupy Vlepvnet). Turowski jest fotografem, malarzem, vlepkarzem i autorem miejskich interwencji. Od kilku lat eksperymentuje z łączeniem fotografii z sitodruku.

Arthur Turowski is a visual artist, he lives and works in Warsaw and since years has been connected with Polish streetart scene (he’s one of the founders of the Vlepvnet group). Turowski is a photographer, painter, sticker artist, and author of urban interventions, and for several years he experiments on combining photographs with screen printing. 

 

via GIPHY


Share this Product