• M-City - 10x10 Box
  • M-City - 10x10 Box
  • M-City - 10x10 Box
  • M-City - 10x10 Box

M-City - 10x10 Box

M-city

Cena

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów Mariusz Waras i jego najbardziej znany projekt M-City, mają już 10 lat. W ciągu tej dekady Mariusz Waras namalował kilkaset murali na całym świecie, miał wystawy między innymi w Nowym Jorku, Berlinie, Tokio czy Mediolanie. Jego twórczość jest doceniana zarówno przez krytyków czemu dają wyraz liczne nagrody i wyróżnienia. Z okazji „dekady w branży” w warszawskiej Kwiaciarni Grafiki w 2014 roku odbył się wernisaż 10 prac podsumowujących te wyjątkowe 10 lat. 

Ręcznie drukowane techniką sitodruku.

Autor: M-City
Format: 10x21x29 cm
Jeden kolor
Sygnowana i numerowana
Nakład: 85 egz.

Mariusz Waras is one of the most recognizable Polish artists. His famous M-City project has already been around for ten years. During this decade Mariusz Waras has painted hundreds of murals all over the world. His exhibitions were held, among others, in New York, Berlin, Tokyo and Milan. His work is also appreciated by the critics, which is confirmed by numerous titles and awards. On this special occasion of 'the decade of activity' in 2014 there was a vernissage in Kwiaciarnia Grafiki in Warsaw to summarize these exceptional 10 years.

Handmade silkscreen printed.

Author: M-City
Size: 10x21x29 cm

One colour
Signed and numbered
Edition: 85 copies 


 Więcej o m-city More about m-city