Basia Bańda

Basia Bańda Studiowałam w latach 2001-2006 na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, kierunek - Malarstwo. Dyplom uzyskałam  w pracowni prof. Jarosława Kozłowskiego w 2006 r. W 2018 r. zdobyłam tytuł doktora na ASP w Katowicach.
Od 2008 r. pracuję na Wydziale Artystycznym  Uniwersytetu Zielonogórskiego jako asystentka w pracowni malarstwa prof. Ryszarda Woźniaka. Współpracuję z Fundacją Salony w Zielonej Górze, oraz galerią Monopol w Warszawie. Mieszkam i pracuję w Zielonej Górze. Zajmuję się malarstwem, rysunkiem, kolażem,obiektem, oraz działaniami w przestrzeni publicznej.

Basia Bańda – 2001-2006 studied painting at the University of Fine Arts in Poznań, received a diploma at the Atelier of Painting of professor Jarosław Kozłowski in 2006. In 2018 she received her PhD at the Academy of Fine Arts in Katowice. Since 2008 I have been working as an assistant at the Atelier of Painting of professor Ryszard Woźniak at the artistic department of the University in Zielonagóra. Cooperating with the Salony Foundation in Zielona Góra as well as Galeria Monopol in Warsaw. Works and lives in Zielona Góra.

Wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i zagranicą między innymi
w:

 • Galerii BWA w Zielonej Górze,
 • Miejscu Projektów Zachęty w Warszawie,
 • Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu,
 • Galerii Szarej w Cieszynie,
 • Galerii Platan w Budapeszcie na Węgrzech,
 • Muzeum Współczesnym we Wrocławiu,
 • CSW, Zamku  Ujazdowskim w Warszawie,
 • Zachęcie w Warszawie,
 • Prague Biennale 4 w Pradze w Czechach,
 • Instytucie Polskim w Berlinie,
 • Galerii Arsenał w Białymstoku.

Solo and group exhibitions in Poland and abroad: 

 • Gallery BWA in Zielona Góra, 
 • Miejscu Projektów Zachęty/Project Place Zachęta in Warsaw, 
 • Galeria Miejskiej Arsenał/City Gallery Arsenał in Poznań, 
 • Galeria Szara in Cieszyn, 
 • Galeria Platan in Budapest in Hungary, 
 • Contemporary Museum in Wrocław, 
 • CSW, Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art in Warsaw, ● Zachęta in Warsaw, 
 • Prague Biennale 4 in Prague, Czech Republic, 
 • Polish Institut in Berlin, 
 • Gallery Arsenał in Białystok.

Prace w kolekcjach państwowych w: 

 • Muzeum Narodowym w Gdańsku,
 • Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie,
 • Lubuskiej Zachęcie Sztuki Współczesnej,
 • Dolnośląskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych,
 • Muzeum Ziemi Lubuskiej,
 • Warmińsko-Mazurskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych,
 • Fundacji Sztuki Polskiej ING,
 • Wielkopolskim Towarzystwie Sztuk Pięknych, 
 • Bunkrze Sztuki w Krakowie,
 • Galerii Sztuki Legnica, BWA w Lesznie,
 • Galerii Labirynt w Lublinie oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.

Works in national collections: 

 • National Museum in Gdańsk, 
 • Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art in Warsaw, 
 • Lubuski Contemporary Arts Center, 
 • Dolnośląski Society of Fine Arts, 
 • Ziemia Lubuska Museum, 
 • Warmińsko-Mazurski Society of Fine Arts, 
 • Polish Art Foundation, ING,
 • Wielkopolska Society of Fine Arts in Poznań, 
 • Art Bunker in Cracow, 
 • Art Gallery Legnica, BWA in Leszno, 
 • Gallery Labirynt in Lublin and private collections in Poland and abroad.

W 2009 roku stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Młoda Polska, które umożliwiło mi artystyczną podróż dookoła Europy.
W 2007 roku półroczne stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W 2011 roku współpraca z Operą Narodową w Warszawie.
Wysokie miejsca w rankingach Rzeczpospolitej Kompas Młodej Sztuki.

2009 grant from the Ministry of Culture and National Heritage - Young Poland, that allowed me to take an artistic trip around Europe.
2007 half a year scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage. 2011 cooperation with National Opera in Warsaw.
High in the ranking list
of Young Art Compass of the Republic of Poland. Working with painting, drawing, collage, object and actions in public space.