Vera King

Dziewczyna z Gdańska. Absowentka Grafiki i miłośniczka ilustracji w różnych jej odsłonach. Na co dzień uprawia graficzną prostytucję pracując w korporacji i na usługach bogatych zleceniodawców. Jej hobby to rysowanie z wyobraźni brzydkich rzeczy i bazgranie po ścianach.

Vera King — a girl from Gdańsk, Graphic Arts Studies graduate, commits herself to diversified facets of illustrations. Her daily grind is marked by graphic prostitution for corporate bodies and rich clients. Ugly imaginary drawings and doodling on walls is her hobby.