Łukasz Dziedzic


Łukasz Dziedzic, to chyba najbardziej rozpoznawalny typografa z nad Wisły. Autor takich krojów pisma jak Lato, Clan czy Good. 

Łukasz Dziedzic is the most famous typographer from Warsaw, author of such fonts as Lato, Clan or Good.