Kuba Rudziński

Kuba Rudziński jest grafikiem, prowadzi Studio Lekko, projektuje identyfikacje wizualne, publikacje i strony internetowe dla instytucji sztuki, takich jak: CSW Zamek Ujazdowski (Warszawa), LACMA (Los Angeles County Museum of Art); Station Museum (Huston) oraz galerii i indywidualnych artystów. Tworzy oprawy graficzne wydarzeń i projektów kulturalnych organizacji m.in. dla Organizacji Narodów Zjednoczonych (Nowy Jork), Evens Foundation (Antwerpia), Fundacja Bęc Zmiana (Warszawa) czy uczelni wyższych: MIT (Boston), Bates College (Lewiston), Potsdam Institute fof Climate Impact Research, Uniwersytet Jagielloński (Kraków).

W projektowaniu aspekty typograficzne uważa za kluczowe. Od kilku lat zajmuje się projektowaniem krojów pism. Jego projekty graficzne były prezentowane w licznych publikacjach m.in. w Print Control, best printed matter from Poland. Poza projektowaniem jest instruktorem jogi Iyengara, którą praktykuje od lat. W wolnym czasie jeździ na rowerze. Mieszka i pracuje w Berlinie.