Ivo Nikić

Ivo Nikić urodził się w 1974 roku w Pristinie. W 2003 obronił dyplom z malarstwa na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego. Jego twórczość obejmuje malarstwo, fotografię, instalacje, obiekty, video i akcje w przestrzeni miejskiej. Interesuje go pejzaż  miejski, cielesność, muzyka, „brud wewnętrzny”, odpadki i estetyczne zgrzyty. Czerpie ze street-artowej stylistyki – szablony i farby w spreju – która łaczy z technika laserunku i malarstwem fakturowym; czasem maluje farbami magnetycznymi w celu mocowania dodatkowych, mobilnych elementów do płaszczyzny obrazu. Inspiruje się  wykorzystywaną  w muzyce technika samplowania.  Zaskakuje zestawieniami motywów, nonszalancją  estetyczna, poczuciem humoru. Stwarza atmosferę  grozy. Z mroku wydobywa rozmaite kształty, plamy które są śladami cielesnej egzystencji człowieka. Bawi się  skojarzeniami, rozmontowuje Świat na części, kwestionuje gotowe rozwiązania, przewartościowuje kategorie piękna i brzydoty. Ivo Nikić od 2001 roku współtworzy [razem z Piotrem Kopikiem i Karolem Radziszewskim] grupe szu szu.

Mieszka i pracuje w Warszawie. W 2006 roku był stypendystą Artist-In-Residence w Bernie w Szwajcarii. Uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju (CSW Zamek Ujazdowski,  BWA Zielona Góra, Galeria Studio, Galeria Arsenał w Poznaniu, Fokus Łódź Biennale) i za granicą (m.in.: Humboldt Berlin, Umspannwerk; Bat-Yam International Biennale of Landscape Urbanism w Izraelu; Rotor w Grazu, Tokyo Fashion Week).

Ivo Niki lives and works in Warsaw. In 2003 he defended his diploma in painting at the Warsaw Academy of Fine Arts in the studio of prof. Jaroslaw Modzelewski. His work includes painting, photography, installation, objects, video and action in the urban space. He is interested in cityscape, corporality, music, garbage and aesthetic clashes. Draws from street-art style - templates and paints in spray - it combines with the technique of glaze and invoice painting; sometimes she paints with magnetic paints to attach additional elements to the plane of the picture. The sampling technique used in music is inspired. It surprises with combinations of motifs, aesthetic nonchalance, and a sense of humor. He plays with associations, dismantles the world into parts, questions ready solutions, re-evaluates the category of beauty and ugliness. Since 2001. co-creates a group of szusu. In 2006 he was a Artist-In-Residence scholarship holder in Bern, Switzerland. He participated in numerous group and individual exhibitions in the country (including the Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle, BWA Zielona Góra, Studio Gallery, Galeria Arsenał in Poznań, Focus Lodz Biennale) and abroad (including Humboldt Berlin, Bat-Yam International Biennale of Landscape Urbanism in Israel, Rotor in Graz, Tokyo Faschion Week). In 2014, he was a scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage.