[PL/EN] Graficy medykom / Graphic Designers to All Healthcare Personnel

autor: Henryk Kwiatek

 [English description below]

—  Historia jest taka, że jeden z lekarzy z zielonogórskiego pogotowia poprosił o zaprojektowanie plakatu, który trochę podniesie na duchu personel szpitala. Tak powstał piękny plakat autorstwa Izy Kaczmarek-Szurek. Plakat wydrukowała w drukarnia Chroma. Bardzo się to wszystkim podobało i powstał pomysł, żeby tę akcję nieco rozszerzyć. — wyjaśnia Demokracja Ilustrowana.

Otrzymaliśmy zaproszenie od Demokracji Ilustrowanej do akcji „Graficy Medykom”. Oto nasza graficzna odpowiedź. Plakat „Na szczęście, jesteście! Dziękujemy :)”. Oparliśmy pomysł na minimalnej ilości środków, zatopionych w kojącej zmysły zieleni. Żywimy nadzieję, że będzie nie tylko koił ale i dodawał wsparcia całemu personelowi medycznemu.

Jeżeli chcesz pobrać plakat i przekazać go do placówki medycznej, oto plik do druku

Częstujcie się i bądźcie zdrowi! 

Graphic Designers to All Healthcare Personnel

The Story goes like this: One of the doctors from Zielona Gora was tasked with designing a poster to help boost hospital staff moral. Zia Kaczmarek-Szurek designed a beautiful poster which was printed at the Chroma print shop and everyone concerned was fond of the idea and was eager to expand on it - explains Demokracja Ilustrowana/Democracy Illustratred.

That's our graphic reply for the invitation to participate in the action "Graphic Designers to All Healthcare Personnel". The poster "Fortunately, you are here! Thank you". If you want to download a poster and give it to a medical facility, here is a printable file.

Help yourself and be healthy!