„Teka odmieńców” Karola Radziszewskiego

English version below

„Teka odmieńców” Karola Radziszewskiego, to przygotowana specjalnie pod technikę sitodruku seria grafik, której tytuł zainspirowała książka Marii Janion „Odmieńcy”.

Teka portretuje najbardziej znane nieheteronormatywne postaci z obszaru sztuki, kultury, polityki, historii.  Część postaci pojawiła się już w malarskim „Poczcie”, ale dołączą nowe, m.in. Juliusz Słowacki czy Fryderyk Chopin.

„Teka odmieńców” Karola Radziszewskiego wpisuje się wpisuje się w pole gry artysty z tradycją malarstwa europejskiego. Twórców jak Picasso czy Léger, którzy także doświadczenia malarskie przenosili na język grafiki.

Nim doszło do serigraficznej „Teki odmieńców”. Karol Radziszewski i Kwiaciarnia Grafiki wydali kilka prac, które pozwoliły lepiej poznać się nawzajem sitodrukowi z malarstwem. Rozmalowy „Piłsudski” oraz „Pan” przez coraz bardziej graficzną „Lesya” po totalnie sitodrukarską pełną płaskich kolorów pracę „AIDS”. To wspólne doświadczanie malarstwa i sitodruku pozwoliło wypracować metodę, która owocuje „Teką odmieńców”, gdzie mocny malarski gest jest zapisany w konturze postaci. Kompozycję grafik dopełniają płaskie kolory [aple — esencja sitodruku] pełne wolności i równości. Wartości tak pożądanych w dzisiejszych, na powrót coraz bardziej opresyjnych, czasach.

"A Folio of Queers" by Karol Radziszewski is a series of graphics specially prepared for screen printing technique, inspired by the title Maria Janion's book "Outsiders".

The Folio portrays the most well-known non-heteronormative figures from the realms of art, culture, politics, and history. Some of these figures had already appeared in the painting series "Poczet", but new additions include figures like Juliusz Słowacki and Fryderyk Chopin.

Karol Radziszewski's "A Folio of Queers" aligns with the artist's field of play with the tradition of European painting. Artists like Picasso and Léger, who also translated their painting experiences into the language of graphics.

Before the creation of the screen-printed "A Folio of Queers", Karol Radziszewski and Kwiaciarnia Grafiki released several works that allowed them to better acquaint themselves with the intersection of screen printing and painting. From the painterly "Piłsudski" and "Pan" to the progressively more graphic "Lesya" and the entirely screen-printed work "AIDS", this shared experience of painting and screen printing helped develop a method that culminates in the "A Folio of Queers", where a strong painterly gesture is captured in the contours of the figures. The graphic compositions are complemented by flat colors (aple - the essence of screen printing), symbolizing freedom and equality, values much sought after in today's increasingly oppressive times.