Liberté, Égalité, Serigrafité!

autor: Henryk Kwiatek

Liberté, Égalité, Serigrafité!

English version below

Tytuł wystawy parafrazuje hasło Wielkiej Rewolucji Francuskiej Liberté, Égalité, Fraternité!, gdzie ostatnie słowo zostaje zastąpione neologizmem serigrafité - rozumiane jako bratanie się poprzez sztukę, a dokładnie przez serigrafię. Technikę, której geneza leży w dalekiej Japonii i została powołana, aby artefakty kultury mogły docierać szerzej. Czynić padół życia przyjemniejszym.

Demokratyzujący etos dostępu do sztuki poprzez technikę sitodruku jest fundamentem działalności Kwiaciarni Grafiki. Wydawaniem grafik w edycjach, przeprowadzaniem akcji sitodruku na żywo, wystawami stwarzamy kolejne sytuacje, gdzie osoby zainteresowane polem kultury mogą się weń włączyć. Jak Eduardo Paolozzi czy Andy Warhol chcemy, aby sztuka trafiała do szerokiego grona odbiorców. Nie tylko do muzeów, czy prywatnych kolekcji. Być może naiwnie, jednak wierzymy, że sztuka ma oddziaływanie terapeutyczne i czyni świat lepszym i wolnym — mówi Marta Kwiatek z Kwiaciarni Grafiki.

Na wystawie „Liberté, Égalité, Serigrafité!” zostanie zaprezentowanych około stu serigrafii, fragment pola sitodrukarskiego, które od ponad dekady uprawia warszawska pracownia Kwiaciarnia Grafiki. Ta reprezentacja przybliży wielowymiarowość sitodruku: od syntetycznej kreski po „rozmalowane” sita. Od autorskiej ekspresji, po prace zaangażowane. Ważnym elementem wystawy jest wątek serii ZŁO — czyli nieudanych odbitek, które kumulują w sobie warstwy prac różnych autorów_rek. Te niespodziewane połączenia rezonują nie tylko w przestrzeni recyklingu graficznego, ale tworzą niepowtarzalne utwory graficzne, za którymi stoi przypadek wymieszany z intencją drukarza czy drukarzycy.

Wystawa to zderzenie sitodruku i serigrafii. Nie każdy sitodruk to serigrafia, ale każda serigrafia to sitodruk. Będą tu również ziny, bajki, oraz tekstylia. Wszystko co je łączy, to hasło: wolność, równość, serigrafia. Wystawa celebruje siłę techniki, ale także ducha współpracy rozległej sieci artystów_tek, z którymi Kwiaciarnia Grafiki miała/ma przyjemność współpracować.

Na otwarcie wystawy polecamy zabrać ze sobą jasny materiał: koszulkę, torbę, zasłonę etc. Kwiaciarnia Grafiki przeprowadzi akcję sita na żywo, gdzie własnoręcznie wydrukujecie przygotowany na tę okazję kombograf, współautorstwa: Gosi Bartosik, Basi Bańdy, Rafała Czajki, Sławka Zbioka Czajkowskiego, Crime and Krazy, _eS, Stefana Hanckowiaka, Michała Jankowskiego, Aleksandry Kubiak, Marty Kwiatek, Przemka Mateckiego, Arkadiusza Ruchomskiego, Rafała Wilka, Karoliny Wiktor.

Liberté, Égalité, Serigrafité!
Otwarcie: 6 października, godzina 19
BWA, Al. Niepodległości 19, Zielona Góra
Wystawa czynna do 29 października
Zapraszamy!

Na wystawie pokażemy również prace Crime and Krazy, który świetnie posługiwał puszką, igłą ale również i rakla w dłoniach mu nie przeszkadzała. Zaprezentowane prace Crime and Krazy pochodzą z archiwum Laszlo Print. To nasz tribut dla Czarnego zielonogórskiego artysty, który stale poszukiwał nowych mediów dla swego talentu, a my w jego serigraficznej przygodzie mieliśmy przyjemność pomóc.

Na wystawie Liberté, Égalité, Serigrafité! będzie można zobaczyć prace autorów_rek, takich jak: Arobal, Roland Barth, Basia Bańda, Vlad Boyko, Daniel Chazme, Maciej Cholewa, Crime and Krazy, Bolesław Chromry, Marcin Chomicki, Rafał Czajka, Mirella von Chrupek, Sławek Zbiok Czajkowski, Rafał Dominik, Paweł Dunal, Łukasz Dziedzic, Zosia Dzierżawska, Viola Głowacka, Maurycy Gomulicki, Małgorzata Gurowska, Jakub Gliński, Lars Harmsen, Veronika Hapchenko, Marta Ignerska, Maria Kiesner, Vera King, Henryk Kwiatek, Marta Kwiatek, Tosia Kwiatek, Aliaksandr Sasha Kanavalau, Markus Lange, Grzegorz Laszuk, Adita Mandayam, Przemek Matecki, Estera Mrówka, Jeremi Mroziński, Małgorzata Mycek, Oleg Modzelewski, Ivo Nikić, Stefan Paruch, Justyna Plec, Igor Przybylski, PX Ceremony, Karol Radziszewski, Ada Rączka, Zosia Rogula, Kuba Rudziński, Patryk Różycki, Jadwiga Sawicka, Wilhelm Sasnal, Helena Stiasny, Rafał Szczepaniak, Agata Szydłowska, Szymon Szymankiewicz, Kata Unger, Mariusz M-City Waras, Aleksandra Waliszewska, Andrzej Wieteszka, Rafał Wilk, Emilia Zalewska, Marcin Zawicki.

W sekcji fluo SERII ZŁO zobaczycie fragmenty prac: Arobala, Henryk Kwiatka, Macio Morettiego, Karola Radziszewskiego, Tomka Opalińskiego, Jan Bajtilka, Pawła Ryżki, Rafała Wilka, Zbioka Czajkowskiego, Vladka Boyko, Jakuba PIONTEGO Jezierskiego, Mariusza M-City Warasa, Pawła Borkowskiego, Maurycego Gomulickiego, Marty Kwiatek, Marii Kniaginin-Ciszewskiej, Aleksandry Waliszewskiej, Grzegorza Laszuka, Adity Mandayam'a, Emilii Zalewskiej, Aleksandry Gurowskiej, Marty Kwiatek, Veroniki Hapchenko, Jakuba Glińskiego, Katy Unger, Małgorzaty Mycek, Rafała Szczepaniaka, Iwony Teodorczuk-Możdżyńskiej, Eweliny Skrzyniarz, Dominika Cymera, 1010, Konrada Smolarskiego.

W sekcji tekstylnej SERII ZŁO zobaczycie fragmenty prac: Jakub Gliński, Aleksandra Waliszewska, Maurycy Gomulicki, Karol Radziszewski, Galas, Jeremi Mroziński, Marek Rachwalik, Paweł Dunal, Tosia Kwiatek, Helena Stiasny, Kata Unger, Maciek Cholewa, Przemek Matecki, Rafał Dominik, Mariusz Tarkawian, Wilhelm Sasnal, SP38, Paweł Borkowski, Wiur, Przemek Kopczyk, _eS, Vlad Boyko, Ewelina Skrzyniarz, Crime and Krazy, Karolina Lubaszko, Vera King, TdV, Obin, Igor Przybylski, Robert Chwałowski, Marta Kwiatek, Kamil Kukla, ND, Czarnobyl. 

Geneza. Dekada to dla świata to moment niewarty uwagi. Dla nas, kulturotwórczej komórki to burzliwa, pełna zwrotów epoka. Zakładając Kwiaciarnię Grafiki, wiedzieliśmy tyle, że chcemy stworzyć miejsce, które będzie otwarte na interakcję z otoczeniem, będzie obradzać nie tylko kolejnymi chlebowymi zleceniami, ale też stwarzać sytuację do uprawiania kultury. – mówią o projekcie Marta i Kwiatek, założyciele pracowni.

Najpierw, przy narodzinach pracowni pojawił się mały stół do sita sprawiając, że miejsce codziennej pracy przestało służyć jedynie zarabianiu. Sito szybko zaczęło rodzić owoce nie tylko w postaci autorskich prac, ale przede wszystkim stało się przestrzenią, która prowokowała współpracę z innymi. To dzięki temu małemu stolikowi do sita narodziły się znajomości z artystami i artystkami, które trwają do dziś. Dzięki kolejnemu, większemu stołowi pracownia zaczęła realizować także zlecenia dla nowych klientów. Dzięki tej przestrzeni realizuje wystawy. Ponad 10 lat temu nie wiedzieliśmy, że ta prostokątna ramka z siatką tak może wpłynąć na nasze życie. 10-lecie postanowiliśmy wykorzystać jako pretekst do serii wystaw. – dodają twórcy – Teraz opuszczamy naszą kulturotwórczą komórkę, aby podzielić się tym, czym nasze sita zakwitły.

Każde z nich do sita dochodziło inaczej. Marta – klasycznie podczas studiów w Zielonej Górze. Kwiatek – przez ulicę, która zaprowadziła go do trójmiejskiego Obina i dalej do berlińskich pracowni sita. Od początku czuli w sitodruku wolność i samosprawczość. Cenią sobie performatywny charakter sitodruku, który stwarza sytuacje do wspólnego drukowania. W czasach ciągle powiększającego się dystansu jest to dla nich bardzo budujące. Jednak najważniejszy wątek ich działalności to kulturotwórczość rozumiana jako możliwość spotkania z autorem_ką,  którego wynikiem jest stworzenie dzieła zamkniętego w określonej edycji. Bliska jest im geneza sitodruku jako techniki, która powstała, aby zwiększyć dostępność dzieła. Kiedyś tam w Japonii zastąpiono ręczne malowanie kimon ramką z szablonem, co spowodowało, że kimona stały się bardziej powszechne. My, wydając serigrafię, również tak działamy. – mówią o swojej pracy Kwiaciarnia Grafiki.

Kwiaciarnia Grafiki – warszawska pracownia, która od dekady uprawia kulturę sitodruku w imię demokratyzowania dostępu do sztuki. Tę ręczną techniką drukarską wykonują zlecenia, autorskie projekty, jednak przede wszystkim zapraszają artystów_stki do współpracy. Efekty pracy dystrybuują przez sklep internetowy https://graphicsflowershop.com/. Prezentowane przez nich grafiki cechuje unikalność — ręcznie drukowane sitami serigrafie pozwalają na krótkie edycje, w ilości od kilku do kilkudziesięciu egzemplarzy. Powtarzalność techniki ma wpływ na jej demokratyczną cenę, którą starają się ustawić na poziomie dostępnym dla fana i dla kolekcjonera. Ważna jest także autentyczność – każda grafika jest sygnowana przez autora.

Wolność, równość, serigrafia!

Współtwórcy: Marta Kwiatek, Kwiatek
Współpraca kuratorska: Wojtek Kozłowski
Produkcja i koordynacja: Karolina Spiak
Montaż: Tomasz Relewicz
Grafika: Kwiaciarnia Grafiki na podstawie obrazu Rafała Wilka, Zarastanie, 2023

 

Liberté, Égalité, Serigrafité!

Liberté, Égalité, Serigrafité!

The exhibition title paraphrases the motto of the French Revolution, "Liberty, Equality, Fraternity!", where the last word is replaced with the neologism "serigrafité" - understood as brotherhood through art, specifically through screen printing. This technique, with its origins in distant Japan, was created to allow cultural artifacts to reach a broader audience and make the bottom of life more enjoyable.

The exhibition "Liberté, Égalité, Serigrafité!" will feature around a hundred screenprints, a fragment of the screen printing field cultivated by the Warsaw studio Kwiaciarnia Grafiki for over a decade. This representation will bring the multidimensionality of screen printing closer: from synthetic lines to "painted" screens. From personal expression to socially engaged works.

An important element of the exhibition is the theme of the series ZŁO (EVIL) - unsuccessful prints that accumulate layers of work from different authors_hands. These unexpected combinations resonate not only in the realm of graphic recycling but create unique graphic works driven by chance mixed with the printer's intention.

The exhibition is a collision of screen printing and serigraphy. Not every screenprint is serigraphy, but every serigraphy is a screenprint. There will also be zines, stories, and textiles. What unites them all is the motto: freedom, equality, serigraphy. The exhibition celebrates the power of the technique but also the spirit of collaboration with a vast network of artist_writers with whom Kwiaciarnia Grafiki has had the pleasure of collaborating.

For the exhibition opening, we recommend bringing a light fabric: a t-shirt, a bag, a curtain, etc. Kwiaciarnia Grafiki will conduct a live screen printing session where you can hand-print a combograph prepared for this occasion by: Gosia Bartosik, Basia Bańda, Rafała Czajka, Sławek Zbiok Czajkowski, Crime and Krazy, _eS, Stefan Hanckowiak, Michał Jankowski, Aleksandra Kubiak, Marta Kwiatek, Przemek Matecki, Arkadiusz Ruchomski, Rafał Wilk, Karolina Wiktor. 

Liberté, Égalité, Serigrafité!
Opening: October 6th, at 7:00 PM
BWA, Al. Niepodległości 19, Zielona Góra
Exhibition open until October 29th
You're welcome to join us!


At the exhibition "Liberté, Égalité, Serigrafité!" you will be able to see works by authors_hands such as: Arobal, Roland Barth, Basia Bańda, Vlad Boyko, Daniel Chazme, Maciej Cholewa, Crime and Krazy, Bolesław Chromry, Marcin Chomicki, Rafał Czajka, Mirella von Chrupek, Sławek Zbiok Czajkowski, Rafał Dominik, Paweł Dunal, Łukasz Dziedzic, Zosia Dzierżawska, Viola Głowacka, Maurycy Gomulicki, Małgorzata Gurowska, Jakub Gliński, Lars Harmsen, Veronika Hapchenko, Marta Ignerska, Maria Kiesner, Vera King, Henryk Kwiatek, Marta Kwiatek, Tosia Kwiatek, Aliaksandr Sasha Kanavalau, Markus Lange, Grzegorz Laszuk, Adita Mandayam, Przemek Matecki, Estera Mrówka, Jeremi Mroziński, Małgorzata Mycek, Oleg Modzelewski, Ivo Nikić, Stefan Paruch, Justyna Plec, Igor Przybylski, PX Ceremony, Karol Radziszewski, Ada Rączka, Zosia Rogula, Kuba Rudziński, Patryk Różycki, Jadwiga Sawicka, Wilhelm Sasnal, Helena Stiasny, Rafał Szczepaniak, Agata Szydłowska, Szymon Szymankiewicz, Kata Unger, Mariusz M-City Waras, Aleksandra Waliszewska, Andrzej Wieteszka, Rafał Wilk, Emilia Zalewska, Marcin Zawicki.

Genesis. A decade may seem insignificant to the world, but for us, the creative cell, it's been a turbulent and eventful era. When we founded the Graphics Flower Shop, we only knew one thing - we wanted to create a place open to interaction with the environment, a place that would nurture not only with bread-and-butter commissions but also cultivate cultural activities," say Marta and Kwiatek, the founders of the studio.

At the birth of the studio, a small screen printing table appeared, turning the everyday workspace into more than just a place for earning a living. The screen quickly bore fruit, not only in the form of original works but, most importantly, it became a space that encouraged collaboration with others. It was thanks to this little screen printing table that connections with artists and creators were born, connections that continue to this day. With the addition of a larger table, the studio started taking on commissions for new clients and organizing exhibitions. Over a decade ago, we had no idea that this rectangular frame with a mesh could have such an impact on our lives. We decided to use our 10th anniversary as a pretext for a series of exhibitions," the creators add. "Now we are leaving our creative cell to share what has blossomed on our screens.

Each of them came to screen printing in a different way. Marta - traditionally during her studies in Zielona Góra. Kwiatek - through the street, which led him to the Obin in Tricity and then to screen printing studios in Berlin. From the beginning, they felt the freedom and self-determination in screen printing. They value the performative character of screen printing, which creates situations for collaborative printing. In times of growing distance, this is very meaningful to them. However, the most important aspect of their work is cultural creation understood as the possibility of meeting the author, resulting in the creation of a work closed in a specific edition. They are close to the genesis of screen printing as a technique that was created to increase the accessibility of art. Once in Japan, hand-painted kimonos were replaced with a stencil frame, which made kimonos more common. We also work this way by releasing serigraphy," they say about their work at the Graphics Flower Shop.

Graphics Flower Shop (Kwiaciarnia Grafiki) - a Warsaw studio that has been practicing screen printing culture for a decade in the name of democratizing access to art. They use this manual printing technique for orders, original projects, but above all, they invite artists to collaborate. The results of their work are distributed through an online store, https://graphicsflowershop.com/. Their presented graphics are characterized by uniqueness - hand-printed serigraphs allow for short editions, ranging from a few to several dozen copies. The repeatability of the technique affects its democratic price, which they aim to set at a level accessible to fans and collectors alike. Authenticity is also important - each graphic is signed by the author.

Freedom, equality, serigraphy!

Co-creators: Marta Kwiatek, Kwiatek
Curatorial collaboration: Wojtek Kozłowski
Production and coordination: Karolina Spiak
Installation: Tomasz Relewicz

Graphics: Kwiaciarnia Grafiki based on Rafał Wilk's painting, Zarastanie, 2023