• Koty #3
 • Koty #3
 • Koty #3
 • Koty #3

Koty #3

Aleksandra Waliszewska

Cena

English below

Serigrafia KOTY Aleksandry Waliszewskiej.

 • Autor / AuthorAleksandra Waliszewska
 • Wymiar / dimension: 30x40 cm
 • Cztery kolory / four colors
 • Papier Munken Polar Rough 300g/m2 (papier bezkwasowy, odporny na starzenie z certyfikatem (ISO 9706) / paper Munken Pure Rough 300g/m2 (acid-free, aging-resistant paper with a certificate (ISO 9706)
 • Farby wodne / water inks
 • Sygnowana i numerowana przez artystkę. Suchy tłok KG. Na rewersie stemple Kwiaciarnia Grafiki, Graphics Flower Shop / Signed and numbered in pencil by the artist, the KG marking is made with an emboss. On the reverse stamps Kwiaciarnia Grafiki, Graphics Flower Shop.
 • Nakład / Edition: 65 egz. / copies 
 • Cena bez ramki / Price without frame

Aleksandra Waliszewska sygnująca serigrafię

fot. Ignacy Kamiński

Aleksandra Waliszewska

English version

KOTY serigraphy by Aleksandra Waliszewska.

Aleksandra Waliszewska