• karol radziszewski, serigrafia, walezy, portrety w grafice, kwiaciarnia grafiki, graphics flower shop
 • karol radziszewski, sitodruk, walezy, portrety w grafice, kwiaciarnia grafiki, graphics flower shop
 • karol radziszewski, serigrafia, walezy, portrety w grafice, kwiaciarnia grafiki, graphics flower shop
 • karol radziszewski, sitodruk, walezy, portrety w grafice, kwiaciarnia grafiki, graphics flower shop
 • karol radziszewski, serigrafia, walezy, portrety w grafice, kwiaciarnia grafiki, graphics flower shop
 • karol radziszewski, serigrafia, walezy, portrety w grafice, kwiaciarnia grafiki, graphics flower shop

Henryk Walezy

Karol Radziszewski

Cena

English below

Serigrafia „Henryka Walezego” otwiera nową serię prac Karola Radziszewskiego. „Teka odmieńców”, która to przygotowana specjalnie pod technikę sitodruku. Teka portretuje najbardziej znane nieheteronormatywne postaci z obszaru sztuki, kultury, polityki, historii.

 • Autor / Author: Karol Radziszewski
 • Wymiar / dimension: 50x70 cm
 • Cztery kolor / four colors
 • Papier Munken Pure Rough 300g/m2 (papier bezkwasowy, odporny na starzenie z certyfikatem (ISO 9706) / paper Munken Pure Rough 300g/m2 (acid-free, aging-resistant paper with a certificate (ISO 9706)
 • Farby wodne / water inks
 • Sygnowana i numerowana / Signed and numbered in the pencil by the artist
 • Nakład / Edition: 70+7ap egz. / copies 
 • Cena bez ramki / Price without frame

Henryk Walezy (1551–1589) — Syn Henryka II Walezjusza i Katarzyny Medycejskiej w wieku dwudziestu dwóch lat zasiadł na polskim tronie jako pierwszy w historii monarchii władca elekcyjny po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów. Tym samym został pierwszym wybranym przez szlachtę, nie zaś dziedzicznym władcą Polski. Do Krakowa, ówczesnej stolicy królestwa, przybył na początku 1574 roku. Koronacja w katedrze krakowskiej odbyła się w lutym. Jednak już w czerwcu tego roku, po ledwie kilku miesiącach pobytu w Polsce, król potajemnie opuścił Kraków i przez Wiedeń oraz Wenecję udał się do Francji, by objąć tron po zmarłym bracie, Karolu IX. Do Polski już nigdy nie powrócił, pozostawiając po sobie zawiedzione nadzieje i niepewną sytuację polityczną. Ostatecznie zdetronizowany, nigdy nie zrzekł się tytułu króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy. Ten biseksualny zapewne władca, ofiara wielu dobrze znanych paszkwili o charakterze homofobicznym i transfobicznym zarazem, produkowanych i kolportowanych przez jego przeciwników politycznych w rodzinnej Francji, w polskiej kulturze stał się symbolem wiarołomstwa i zdrady. Wyśmiewanie jego cudzoziemskiego ubioru i zniewieściałości, jak również homofobiczne aluzje do niemęskich cech charakteru i zachowania pojawiły się już w XVI wieku, bezpośrednio po jego ucieczce z Polski. Ich ostatnie ślady są dobrze widoczne jeszcze w tekstach i obrazach pochodzących z drugiej połowy XX wieku. W ten oto sposób zdrada, obcość i nienormatywne zachowania seksualne połączone zostały w jeden, wciąż żywy w Polsce homofobiczny mit uruchomiony w służbie polityki.

Karol Radziszewski (ur.1980) twórca filmów, fotografii, instalacji, autor projektów interdyscyplinarnych. Absolwent Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP. Wydawca i redaktor naczelny magazynu "DIK Fagazine". Twórca "Queer Archives Institute". Laureat Paszportu Polityki (2009).

Jego prace były pokazywane m.in. w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Współczesnym Wrocław, Muzeum Narodowym w Warszawie, CSW Zamek Ujazdowski, Kunsthalle Wien, New Museum w Nowym Jorku, Whitechapel Gallery w Londynie, VideoBrasil w Sao Paulo, Cobra Museum w Amsterdamie oraz na biennale PERFORMA 13 w Nowym Jorku, 7. Göteborg Biennale, 4. Prague Biennale, New York Photo Festival w Nowym Jorku i 15. Biennale Sztuki Mediów WRO.

Karol Radziszewski, sitodruk, Kwiaciarnia Grafiki, Henryk Walezy

English version

Learn about our queer ancestors with a help of this educational ’A Folio of Queers’. We are starting with Henryk Walezy (1551-1589) — bisexual crossdresser who was the first Polish king not to inherit the throne but elected by the Polish nobility.

Henryk Walezy (1551–1589) — The son of Henry II of France and Catherine de’ Medici sat on the Polish throne at the age of 22, after the Jagiellonian dynasty expired. He was the first ruler not to inherit the throne, but to be elected by the Polish nobility. He arrived in Cracow, the then capital of the kingdom, in the beginning of 1574. His coronation in Cracow’s cathedral took place in February. However, in June of this very year and after spending no more than a couple of months in Poland, the king secretly fled Cracow and, travelling through Vienna and Venice, arrived in France to take the throne vacated after the death of his brother, Charles IX of France. He never returned to Poland, leaving behind a disillusioned kingdom in turmoil. Ultimately, he was deposed from his throne but never formally renounced his title as the King of Poland and the Great Prince of Lithuania. Allegedly bisexual, de Valois was a victim of many widely distributed homophobic and transphobic slanders manufactured in his native France. In Polish culture, he became a symbol of infidelity and betrayal. Taunting both his foreign clothes and effeminacy, homophobic allusions towards his non-masculine traits of character and conduct, emerged as soon as in the 16th century, just after his flight from Poland. The last traces of this contempt are still to be found in 20th century texts and paintings. Brought to life in order to serve politics, here, betrayal, otherness and non-normative sexual behavior have merged into one myth (a myth still alive in Poland until this day).   

Karol Radziszewski (b. 1980, Poland) works with film, photography, painting, installations and creates interdisciplinary projects. His archive-based methodology, crosses multiple cultural, historical, religious, social and gender references. Since 2005 he is publisher and editor-in-chief of DIK Fagazine, and has founded the Queer Archives Institute in 2015.