Igor Kubik (ur. w 1992 roku) artysta wizualny, ilustrator i projektant. Absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Pracowni Ilustracji Grażki Lange i Moniki Hanulak. Autor ilustracji prasowych, komercyjnych, książek artystycznych. W swojej twórczości skupia się na obserwacji relacji, cyklów oraz wzorów mogących posłużyć za wyraz synergii pomiędzy rzeczywistością zewnętrzną i wewnętrzną.

🇬🇧 Igor Kubik (born in 1992) is a visual artist, illustrator, and designer. He is a graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw, where he studied in the Illustration Studio of Grażka Lange and Monika Hanulak. He creates illustrations for magazines, commercial purposes, and artist's books. In his work, he focuses on observing relationships, cycles, and patterns that can serve as an expression of the synergy between external and internal reality.

Przepraszamy, brak dostępnych artefaktów w tej kolekcji. .