• jeremi mroziński, pista callae nova dynssia, sitodruk, cyklografizm, nowe dynasy

Pista callae Nova Dynasia

Jeremi Mroziński

Cena

English below

Serigrafia „Pista callae Nova Dynasia” autora Jeremiego Mrozińskiego, to kolejny cyklograf w naszej ofercie kręcący się wokół toru kolarskiego Orzeł — Nowe Dynasy, o którego uratowanie walka trwa. Jako areny nie tylko dla kolarstwa.

– Różnie może wyglądać tor kolarski. Na przykład jak wielki kwiat. Seria plakatów, którą przygotowałem roztacza wizję toru rośliny. Gdzie tor kwiat symbolizuje pragnienie odnowienia istniejącej już przestrzeni i jej ponowny rozkwit. Oto jeden z nich. – mówi Jeremi. Więcej jego prac możecie zobaczyć w galerii TOR. 

  • Autor / Author: Jeremi Mroziński
  • Rozmiar / dimension: 50x70 cm
  • Jeden kolor / One color
  • Papier / Paper Color STYLE Recycling 270g/m2 Black
  • Sygnowana i numerowana / Signed and numbered in the pencil by the artist
  • Nakład / Edition: 14 copies 
  • Cena bez ramki / The price without a frame. 
  • Dodatkowo oznaczenie KG wykonane suchym tłokiem / Additionally, the KG marking is made with an emboss.
  • Farby wodne / water inks
  • Technika: ręczny sitodruk / hand pulled silkscreen print

Jeremi Mroziński — student asp, zajmuje się wzornictwem, rzeźbą, grafiką, budowaniem różnych rzeczy z kolegami, filmem i fotografią. Entuzjasta kolarstwa oraz członek zarządu Żoliborskiego Towarzystwa Sportowego.

Jeremi Mroziński sygnuje sitodruk o Nowych Dynasach w Kwiaciarni Grafiki

The serigraphy "Pista Callae Nova Dynasia" by Jeremi Mroziński is another cyclograph in our collection revolving around the Orzeł — Nowe Dynasy cycling track, the fight to preserve which continues. It serves as an arena not only for cycling.

"The cycling track can look different, like a giant flower, for example. The series of posters I've prepared envisions the track as a plant. Here, the track as a flower symbolizes the desire to renew the existing space and see it bloom again. This is one of them," says Jeremi. You can see more of his works in the TOR gallery.

Jeremi Mroziński is an ASP student who is involved in design, sculpture, graphic, building various things with friends, filmmaking, and photography. He is an enthusiastic cyclist and a member of the board of the Żoliborskie Towarzystwo Sportowe.