• silkscreen, poster, graphics, m-city, mariusz waras, serigrafia
  • silkscreen, poster, graphics, m-city, mariusz waras, serigrafia
  • silkscreen, poster, graphics, m-city, mariusz waras, serigrafia
  • silkscreen, poster, graphics, m-city, mariusz waras, serigrafia
  • silkscreen, poster, graphics, m-city, mariusz waras, serigrafia

M-City #2

M-city

Cena

Serigrafia Mariusza Warasa, najbardziej rozpoznawalnego polskiego artysty działającego w przestrzeni publicznej. Autora projektu M-City. Ręcznie drukowane techniką sitodruku.

Serigraphy by Mariusz Waras is one of the most recognizable Polish street art artists. The author of the M-City project. Handmade silkscreen printed.

  • Autor / Author: M-City
  • Rozmiar / Size: 50x70 cm
  • Dwa kolory / Two colours
  • Sygnowana i numerowana przez artystę / Signed and numbered by artist
  • Papier / Paper: Munken Print Cream 300 g/m2
  • Nakład / Edition: 41 copies 

Cena bez ramki / The price without a frame.

 Więcej o m-city | More about m-city