SP 38 właściwie Sylvian Perier, francuski artysta, którego prace wykraczają poza jedną dziedzinę. Malarz, działacz uliczny, performer. Autor realizacji w wielu krajach. Swą artystyczną drogę rozpoczął od początku lat 80-tych w duchu Figuration Libre. Kiedy pojawia się w Paryżu, angażuje się w działalność twórczą na wielu ówczesnych squatach CAES, Boinod, Garage 53... współpracuje z Zen Copyright. 1985 roku uczestniczy w spotkaniu, które organizuje VLP (Vive La Peinture), które można traktować jako zaczyn francuskiej sceny street artowej. Po tych doświadczeniach głównym terenem działań SP38 staje się ulica. W 1995 roku przenosi się do Berlina, gdzie ówczesna ulica kipiała od działań street artowych. Angażuje się w niezależną scenę artystyczną Berlina współpracując z Tacheles, Acud, Prora in Rügen, Blühende Landschaften Gallery, Stattbad. Ulice Berlina, szczególnie Kreuzbergu uzbraja plakatami z ironicznymi stwierdzeniami, takimi jak „Vive la bourgeoisie”, „Vive la crise”. 

Sylvian Perier, aka SP 38, French artist, whose works exceed the limits of one discipline. Painter, street activist, performer whose artistic output could be seen in many countries. He started in the 80s as a part of the art movement Figuration Libre. In Paris he got engaged in artistic activities at many squats CAES, Boinod, Garage 53... cooperating with Zen Copyright. In 1985 he took part in a meeting organized by VLP (Vive La Peinture), that could be considered as the origins of French street art scene. Since then the streets have become the main theater of his actions. In 1995 he moved to Berlin which back then was boiling with street art operations. He got absorbed with actions in Tacheles, Acud, Prora in Rügen, Blühende Landschaften Gallery, Stattbad. He bombed the streets of Berlin, especially Kreuzberg with ironic posters saying, i.e. „Vive la bourgeoisie”, „Vive la crise”. 

Przepraszamy, brak dostępnych artefaktów w tej kolekcji. .