• stefan paruch, czerep, sitodruk, serigrafia, silkscreen, siebdruck, czacha, skull
 • stefan paruch, czerep, sitodruk, serigrafia, silkscreen, siebdruck, czacha, skull
 • stefan paruch, czerep, sitodruk, serigrafia, silkscreen, siebdruck, czacha, skull
 • stefan paruch, czerep, sitodruk, serigrafia, silkscreen, siebdruck, czacha, skull
 • stefan paruch, czerep, sitodruk, serigrafia, silkscreen, siebdruck, czacha, skull

Czerep 3

Stefan Paruch

Cena

Trzecia z czach z tryptyku serigraficznego „Czerepy” Stefana Parucha — Znalazłem ją w pracowni rzeźby. Dostała gustowną gablotkę. Stała na półce wysoko. Szyby dedykowanego dla niej szklanego pudełka, były mocno zakurzone. Zdjąłem ją i sfotografowałem. Chciałem zrobić obrazy z czaszką pozbawioną górnej części, przedstawiającą kość głowy w formie otwartej puszki z wieczkiem. Miała to być opowieść o braku, utraconych złudzeniach, rzeczach których nigdy nie dostałem, a zawsze chciałem. — wyjaśnia autor.

Three skull from the serigraphy triptych "Czerep/skull" by Stefan Paruch, —  I found it in a sculpture studio. The skull was given a tasteful display case and was standing high on a shelf. The glass of a dedicated transparent box was very dusty. I took it off and photographed. My purpose was to make pictures of a skull without the top, showing the head bone in the form of an open can with a lid. It was supposed to be a story about a lack, lost illusions, things that I never got, and always wanted. — Stefan adds.

 • Autor / Author: Stefan Paruch
 • Wymiar / dimension: 50x50 cm
 • Trzy kolory / Three colors
 • Papier / Paper Munken Print White 300g/m2
 • Farby wodne / water inks
 • Sygnowana i numerowana / Signed and numbered in the pencil by the artist
 • Nakład / Edition: 15 copies 
 • Cena bez ramki / Price without frame

stefan paruch, czerep, sitodruk, serigrafia, silkscreen, siebdruck, czacha, skull

Stefan Paruch jest absolwentem Wydziału Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w l. 1998-2000 studiował w Gościnnej Pracowni prof. Leona Tarasewicza. Dyplom „Lekcja przysposobienia obronnego” obronił w 2002 w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego. W latach 2003-2006 studiował w Wyższym Studium Montażu w PWSFTViT w Łodzi.W roku 2009 obronił pracę doktorską na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W roku 2018 decyzją Rady Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie uzyskał tytuł doktora habilitowanego.Wraz z grupą artystów współtworzy pracownie przy ulicy 11 Listopada na warszawskiej Pradze. Prowadzi coroczne warsztaty w International Academy w Scheersberg w Niemczech. Jest autorem montażu kilku filmów artystycznych oraz dokumentalnych.Brał udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą. Współautor (wraz z Moniką Masłoń) projektu „Wzornik — narzędzie do nauki posługiwania się z obrazem”. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mieszka w Warszawie. Pracuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Stefan Paruch (born 1978 in Warsaw / Poland) is an visual artist, his fields of interst is painting, video-art, and film. 1997- 2002 studies at Painting Department, Academy of Fine Artsin Warsaw / Poland, Ph.D 2009 at the Univversity of Arts in Poznan / Poland, Professor 2018 at the Academy of Fine Arts in Warsaw / Poland. Since 2008 Assistant Professor at the Institute of Artistic Education, Maria Grzegorzewska University in Warsaw. Lectureships for drawing, methodology of teaching new media art., multimedia.