Typografy Śląskie, to cykl wykonanych ręcznie serigrafii, na które składają się typograficzne przedstawienia śląskiej architektury. Cykl otworzył kwadryptyk, który można traktować jako ikoniczny szlak po modernistycznej architekturze Katowic.

Silesia Typography, is a series of handmade serigraphs that contain topographic displays of Silesian architectural pieces. The cycle has been commenced by a quadriptych, that could be considered an iconic path through modernist architecture of Katowice.