Typografy Warszawskie, to cykl wykonanych ręcznie serigrafii, na które składają się typograficzne przedstawienia warszawskiej architektury. 

Warsaw Typography, is a series of handmade serigraphs that contain topographic displays of Warsaw architectural pieces.

Przepraszamy, brak dostępnych artefaktów w tej kolekcji. .