Typografy Warszawskie


Typografy Warszawskie, to cykl wykonanych ręcznie serigrafii, na które składają się typograficzne przedstawienia warszawskiej architektury. 

Warsaw Typography, is a series of handmade serigraphs that contain topographic displays of Warsaw architectural pieces.