• rafał szczepaniak, kolarstwo, cycling, ciśnij, silkscreen, sitodruk, plakat rowerowy
  • rafał szczepaniak, kolarstwo, cycling, ciśnij, silkscreen, sitodruk, plakat rowerowy
  • rafał szczepaniak, kolarstwo, cycling, ciśnij, silkscreen, sitodruk, plakat rowerowy
  • rafał szczepaniak, kolarstwo, cycling, ciśnij, silkscreen, sitodruk, plakat rowerowy
  • rafał szczepaniak, kolarstwo, cycling, ciśnij, silkscreen, sitodruk, plakat rowerowy
  • rafał szczepaniak, kolarstwo, cycling, ciśnij, silkscreen, sitodruk, plakat rowerowy

Ciśnij

Rafał Szczepaniak

Cena

Rafał Szczepaniak. Znany również jako piękniś z Kutna. Lider projektu muzycznego Tłuste Kwiaty, który to nie ukończył Akademi Sztuk Pięknych w Poznaniu. Mimo wszystko cisnął dalej przed siebie. Teraz artysta, ilustrator, reżyser. Jego prace były prezentowane między innymi w Galerii Zachęta, CSW Zamek Ujazdowski, MSN, BWA Wrocław… Zdobywca wielu nagród. Publikował swe dzieła w największych polskich pismach od Przekroju do Playboya.

  • Autor / Author: Rafał Szczepaniak
  • Rozmiar / dimension: 50x70 cm
  • Dwa kolory / Two colours
  • Sygnowana i numerowana / Signed and numbered in the pencil by the artist
  • Nakład / Edition: 26 copies 

Cena bez ramki / The price without a frame.

Rafał Szczepaniak, aka Mr beautiful from Kutno, front man of a band Tłuste Kwiaty. The one who has not graduated from the Fine Arts Academy in Poznań. In spite of that he carried on against the current. An artist, illustrator, director. His works were exhibited at Zachęta National Gallery of Art, Center for Contemporary Art in Warsaw, Museum of Modern Art in Warsaw, BWA Wrocław…. awarded with numerous prizes. He published his works in major Polish magazines ranging from Przekrój to Playboy. 

Teraz nadeszło kolejne wyzwanie, sitodruk — Zdecydowałem się na serigrafię ponieważ lubię się dzielić ale nie za bardzo. Zależało mi też aby moje prace zostały dociśnięte przez te same ręce, które dociskały prace Mariusza Warsa (M-City), Maurycego Gomulickiego i Sławka Czajkowskiego (Zbioka) — dodaje Rafał. Dla nas to również bardzo ważny moment, gdyż z Rafałem od jakiegoś czasu ta bardziej rowerowa połowa ekipy Kwiaciarni Grafiki, ciska wykony po mazowieckich szosach. W tej pracy spotyka się to co kochamy: sitodruk, rowery i ludzie.

Time for next challenge, serigraphy I decided to give serigraphy a try, as I like to share but within certain limits. I wanted also my serigraphs would be pressed by the same hands that had screen printed works by Mariusz Waras (M-City), Maurycy Gomulicki and Sławek Czajkowski (Zbiok) added Rafał. For us it is also a very important act, as for some time the more cycling engaged part of Kwiaciarnia Grafiki team has been sprinting mazowiecki roads. This work combines the beloved: serigraphy, bicycles and people.

Praca „CIŚNIJ” to ręcznie drukowana sitami grafika, która opowiada o trudach bycia fanem kolarstwa, którego fascynacja tym sportem wykracza poza ekran telewizora. — Prezentowana serigrafia opowiada prostą historię etosu kolarskiego. Oddaje ducha nieuzasadnionego wysiłku i doprowadzanie się na skraj. Do spalenia mięśni, spalenia płuc i dławienia się własnymi wydzielinami. CIŚNIJ! — dodaje Rafał Szczepaniak.

The work "CIŚNIJ”/”PRESSING" is a handmade serigraphs series, that depicts difficulties of being a fan of cycling that exceeds the tv screen thrill - presented serigraphs tell a simple story of the cycling essence. Expressing spirit of unjustified effort and driving yourself to the edge. Burning muscle and lungs tissue and choking on own secretion. PRESSING! adds Rafał Szczepaniak.

Serigrafia w nakładzie 26 egz. ręcznie drukowana w technice sitodruku, dwa kolory. Format 50x70cm. Idealna nie tylko dla fana graficznych talentów Rafała, ale również każdego kto poczuł we włosach nie tylko wiatr, ale i kryształki potu.

Serigraphy edition, 26 items of handmade serigraphs, two colors, format 50x70cm. Perfect not only for fans of Rafał’s graphic skills, but also for everyone who not only has ever had the wind blowing through hair experience but also crystal drops of sweat. 

W cyklu Serisito Kwiaciarnia Grafiki stara się zawrzeć te przymioty sitodruku, które dla ich pracowni są kluczowe. Unikalność — ręcznie drukowane sitami serigrafie pozwalają na krótkie edycje, zamykające się od kilku do kilkudziesięciu egzemplarzy. Ta powtarzalność techniki ma wpływ na jej demokratyczną cenę, którą starają się ustawić na poziomie dostępnym dla fana czy atrakcyjna dla początkującego kolekcjonera. Autentyczność, każda grafika jest sygnowana przez autora. Na cykl Serisito składają się prace różnych autorów/rek.

Kwiaciarnia Grafiki presenting Serisito tries to include the aspects of serigraphy that are for them especially crucial.  Unique — hand screen print allow short editions ranging from several to several dozen items. Technique repetition influences its democratic price set on the affordable level for both fans and collectors.  Authenticity, each print is signed by an author. In the serie Serisito will take part many authors.