Zbiok Czajkowski

Univers

Regular price 400,00 zl

Kolejna serigrafia Zbioka Czajkowskiego. Cykl „Kwiaty”, to opowieść, która jest z jednej strony grą z jednym z najczęściej powtarzających się motywów w sztukach wizualnych, z drugiej zabawą z materialnymi cechami fizycznymi przedstawianych roślin oraz ich symbolicznym potencjałem.

 • Autor / AuthorZbiok Czajkowski
 • Wymiar / dimension: 40x50 cm
 • Papier / Paper Munken Polar 300g/m2
 • Cztery kolory / Four colors
 • Sygnowana i numerowana / Signed and numbered in the pencil by the artist
 • Nakład / Edition: 26 copies 

Pula 1, to egzemplarze z numeracją od 1 do 6. Cena: 500 zł
Pula 2, to egzemplarze z numeracją od 11 do 26. Cena 400 zł

zbiok czajkowski, univers, serigrafia, sitodruk, podpisywanie, kwiaciarniagrafiki

Cielesność kwiecistych kształtów wybija na pierwszy plan...Kobiecość przebija zasłonę, wyłania się zza niej w namacalnym wymiarze. Malarz pokazuje w ten sposób paradoks tabuizacji i opresyjnego stosunku kultury do kobiecego ciała. Ukazując fałszywość obowiązujących reprezentacji kobiecości oraz wykazując konieczny brak obiektywizmu w takich przedstawieniach - czyni z kwiatów feministyczną metaforę. Ciało kobiety uchwycone jest więc nietypowo, w "kwiatowym kamuflażu", a także wciąż w nietypowej dla sztuki perspektywie - opresji, intymności, seksualności. W "wykoślawionych" florystycznych ujęciach jest coś przy tym porażająco sztucznego. Kamuflaż nie musi polegać na literalnym zasłonięciu ciemną plamą; niekiedy wystarczy symboliczna maska z uproszczoną do granic możliwości – emocją. Kwiaty Zbioka  zdają się w ten sposób mówić, że większość naszych przeżyć ma wymiar uniwersalny; to, co różnicuje tę opowieść, to wyłącznie płeć, doświadczenie przemocy i stopień wykluczenia. W tym konkretnym cyklu przemocowy a zarazem determinujący charakter natury ma kluczowe znaczenie. Ludzkie prowadzi w niej do opowieści o nieludzkim i odwrotnie; poziomy te zostają ze sobą zrównane.

Twórczość Zbioka zakorzeniona jest w graffiti oraz street arcie. W praktyce artystycznej głównie posługuje się szeroko pojętym malarstwem, muralem, projektowaniem graficznym oraz ilustracją. Najbardziej rozpoznawalne realizacje artystyczne powstały w przestrzeni publicznej. Czajkowski operuje charakterystycznym stylem malarskim czerpiącym z estetyk ulicznych, malarstwa XX w mistrzów, popkultury oraz internetu. Tematy prac Zbioka dotyczą zagadnień nierówności społecznych, przemocy, dyskryminacji oraz alienacji jednostki. 

Czajkowski uczestniczył w ponad 100 wystawach i projektach prezentowanych m.in. w Polsce, Niemczech, Rosji, USA, Japonii, Indiach, Chinach oraz Wielkiej Brytanii. W latach 2008-2014 wspólnie z Joanną Stembalską z ramienia BWA Wrocław tworzyli biennale sztuki zewnętrznej Out of Sth. Od 2014 roku wspólnie z Karoliną Zajączkowską tworzy duet artystyczny DWA ZETA.

Od 2019 roku prowadzi zajęcia fakultatywne ze sztuki w przestrzeni publicznej w Instytucie Sztuk Wizualnych przy Uniwersytecie Zielonogórskim. 

W 2010 roku zdobył Grand Prix w konkursie młodego malarstwa im. Gepperta organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 2011 roku został stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie.

  Thrid serigraphy by Slawek „Zbiok” Czajkowski. The "Flowers" series is a story that is, on the one hand, a game with one of the most frequently repeated motifs in visual arts, and on the other hand, a game with the material physical features of the presented plants and their symbolic potential.
  Pool 1 includes copies with numbers from 1 to 6. 
  Pool 2 includes copies with numbers from 11 to 26.

  Czajkowski participated in over 100 exhibitions and projects presented among others in Poland, Germany, Russia, USA, Japan, India, China and Great Britain. In 2008-2014, together with Joanna Stembalska they created the Out of Sth, the international public art biennial on behalf of BWA Wrocław. Zbiok together with Karolina Zajączkowska they form the artistic duo DWA ZETA since 2014.

  Since 2019, he has been conducting optional classes on Art in public space at the Institute of Visual Arts, at the University of Zielona Gora, Poland. In 2010, he won the Grand Prix in the Geppert young painting competition  organised by the Academy of Fine Arts in Wroclaw. In 2011 he became a scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage. He currently lives and works in Warsaw.


   Share this Product


   More from this collection