Graphics Flower Shop

więcej artefaktów | more artifacts

 

O nas Grahpics Flower Shop, to sklep z ręcznie drukowanymi techniką sitodruku pracami, które powstały w warszawskiej pracowni Kwiaciarnia Grafiki. Ciesz się naszymi artefaktami! About us Graphics Flower Shop, a shop with handmade silkscreen works that were made in Kwiaciarnia Grafiki, Warsaw, Poland. Enjoy our artifacts!