Liberté, Égalité, Serigrafité!

Tytuł wystawy parafrazuje hasło Wielkiej Rewolucji Francuskiej „Liberté, Égalité, Fraternité!”, gdzie ostatnie słowo zostaje zastąpione neologizmem serigrafité. To ostatnie rozumiane, jako bratanie się poprzez sztukę, a dokładnie przez serigrafię. Technikę, której geneza leży w dalekiej Japonii i została powołana aby artefakty kultury mogły docierać szerzej. Czynić padół życia przyjemniejszym.

Demokratyzujący etos dostępu do sztuki poprzez technikę sitodruku jest fundamentem działalności Kwiaciarni Grafiki. —  Wydawanie grafik w edycjach,  przeprowadzania akcji sitodruku na żywo, wystawy stwarzamy kolejne sytuację, gdzie osoby zainteresowane polem kultury mogę się weń włączyć. Jak Eduardo Paolozzi czy Andy Warhol chcemy, aby sztuka trafiała do szerokiej gamy odbiorców. Nie tylko do muzeów, czy prywatnych kolekcji. Być może naiwnie, jednak wierzymy, że sztuka ma oddziaływanie terapeutyczne i stwarza świat lepszym — mówi Marta Kwiatek z Kwiaciarni Grafiki.

Na wystawie „Liberté, Égalité, Serigrafite!” zostaną zaprezentowane 32 serigrafię, które pokażą jedynie fragment spektrum sitodrukarskiego warsztatu Kwiaciarni Grafiki. Wystawa celebruje siłę serigrafii, a także ducha współpracy oraz rozległą siecią artystów_tek, z którymi mieli/mają przyjemność współpracować.

Na wystawię „Liberté, Égalité, Serigrafite!”będzie można zobaczyć prace autorów_rek, takich jak: Arobal, Basia Bańda, Roland Barth, Mirella von Chrupek, Sławek ZBIOK, Czajkowski, Rafał Dominik, Zosia Dzierżawska, Maurycy Gomulicki, Veronika Hapchenko, Marta Ignerska, Maria Kiesner, Vera King, Henryk, Kwiatek, Marta Kwiatek, Stefan Paruch, Karol Radziszewski, Aleksandra, Waliszewska, Mariusz M-CITY Waras, Rafał Wilk, Wiur, Marcin Zawicki.

Liberté, Égalité, Serigrafité!
Thursday, May 04 - Sunday, May 14
Cavallerizza Reale - Torino, Via Verdi 9
Graphic Days®

Zapraszamy!