• silkscreen, poster, tor orzeł, cycling
  • silkscreen, poster, tor orzeł, cycling
  • silkscreen, poster, tor orzeł, cycling

Tor Orzeł

Henryk Kwiatek

Cena

Cyclograf poświęcony warszawskiemu welodromowi "Tor Orzeł - Nowe Dynasy". Ilustruje tragiczną historię tego obiektu.

Ręcznie drukowany techniką sitodruku. Druga edycja.

Autor: Henryk Kwiatek
Format: 50x70 cm
Papier Olin Cream 250 g/m2
Jeden kolor
Sygnowana i numerowana
Nakład: 33,3 egz.

Cyclgraph about Warsaw velodrom "Tor Orzeł - Nowe Dynasy". Show the tragic history of this object.

Handmade silkscreen printed. Second edition.

Author: Fontarte
Size: 50x70 cm
Paper Olin Cream 250 g/m2

One colour
Signed and numbered
Edition: 33,3 copies