• igor przybylski, serigrafia, sitodruk, silkscreen, przejścia, legnica
  • igor przybylski, serigrafia, sitodruk, silkscreen, przejścia, legnica
  • igor przybylski, serigrafia, sitodruk, silkscreen, przejścia, legnica
  • igor przybylski, serigrafia, sitodruk, silkscreen, przejścia, legnica
  • igor przybylski, serigrafia, sitodruk, silkscreen, przejścia, legnica

Legnica

Igor Przybylski

Cena

Serigrafia „Legnica” z cyklu „Przejścia” Igora Przybylskiego wprowadza w świat kolei, który Igor tropi wielowątkowo. Jednym z nich są przejścia podziemne, pozbawione pasażerów, ukazują czystą tkankę architektoniczną tych surowych i mało efektownych miejsc. Ludzie są nieobecni. Pozostaje po nich ślad w postaci zanieczyszczeń.

Serigraph "Legnica" from the "Underpass" by Igor Przybylski turn into the world, that Igor explores multi-threaded. One of them are underpasses, devoid of passengers, show the pure architectural fabric of these austere and unattractive places.