• jakub gliński, serigrafia, heavy duty, sitodruk, kwiaciarnia grafiki, graphics flower shop
 • jakub gliński, serigrafia, heavy duty, sitodruk, kwiaciarnia grafiki, graphics flower shop
 • jakub gliński, serigrafia, heavy duty, sitodruk, kwiaciarnia grafiki, graphics flower shop
 • jakub gliński, serigrafia, heavy duty, sitodruk, kwiaciarnia grafiki, graphics flower shop
 • jakub gliński, serigrafia, heavy duty, sitodruk, kwiaciarnia grafiki, graphics flower shop

Heavy Disney

Jakub Gliński

Cena

English below

Serigrafia Jakuba Glińskiego, powstała przy okazji wystawy „Heavy Disney”w Gunia Nowik Gallery. Genezą grafiki jest obraz z zaatakowaną postacią z kreskówki kota, który jest natychmiastową demonstracją głównego motywu serii HEAVY DISNEY, nieuzasadnionego okrucieństwa i agresji w animacjach, które odbijają się echem i prawdopodobnie warunkują ludzką dzikość w prawdziwym życiu.

 • Autor / Author: Jakub Gliński
 • Wymiar / dimension: 50x70 cm
 • Trzy kolory / three colors
 • Papier Munken Pure Rough 300g/m2 (papier bezkwasowy, odporny na starzenie z certyfikatem (ISO 9706) / paper Munken Pure Rough 300g/m2 (acid-free, aging-resistant paper with a certificate (ISO 9706)
 • Farby wodne / water inks
 • Sygnowana i numerowana przez artystę. Suchy tłok KG. Na rewersie stemple Kwiaciarnia Grafiki, Graphics Flower Shop / Signed and numbered in pencil by the artist, the KG marking is made with an emboss. On the reverse stamps Kwiaciarnia Grafiki, Graphics Flower Shop.
 • Nakład / Edition: 30+2ap egz. / copies 
 • Cena bez ramki / Price without frame

Jakub Gliński, sygnowanie grafiki, Kwiaciarnia Grafiki, Graphics Flower Shop, serigrafia, sitodruku, hevy disney

Jakub Gliński — urodzony w Rzeszowie, malarz, performer i artysta audiowizualny tworzący totalną i radykalną twórczość. Jego inspiracją i domeną jest zniszczenie, rozkład i cywilizacyjne odpady. Jego występy można postrzegać jako teatralne akty, często sięgające skrajności i pozostawiające widzów w stanie głębokiego szoku.  Jego działania artystyczne na wielu polach to szybkie, często podświadome reakcje na sygnały, które „otrzymuje” z otoczenia.

English version

Jakub Gliński's serigraphy was created on the occasion of the "Heavy Disney" exhibition at Gunia Nowik Gallery. With an attacked cat cartoon character in the center, the painting is an immediate demonstration of the central in the HEAVY DISNEY series theme of unjustified cruelty and aggression in animations that echoes and arguably conditions human ferocity in real life.

Jakub Gliński — Born in Rzeszów, Poland, is a painter, performer and audiovisual artist creating a total and radical oeuvre. His inspiration and domain is destruction, decay and civilisational waste. His performances may be seen as theatrical acts, often reaching the extreme and leaving the audience in a state of deep shock. His artistic activities in many fields are a rapid, often subconscious reactions to the signals he “receives” from his surroundings.