• marta ignerska, zuzanna i starcy, serigrafia, sitodruk, kwiaciarnia grafiki, graphics flower shop
 • marta ignerska, zuzanna i starcy, serigrafia, sitodruk, kwiaciarnia grafiki, graphics flower shop
 • marta ignerska, zuzanna i starcy, serigrafia, sitodruk, kwiaciarnia grafiki, graphics flower shop
 • marta ignerska, zuzanna i starcy, serigrafia, sitodruk, kwiaciarnia grafiki, graphics flower shop

Zuzanna i starcy

Marta Ignerska

Cena

Serigrafia „Zuzanna i starcy”, wielokrotnie nagradzanej rysowniczki, graficzki, artystki Marty Ignerskiej. Jej ekspresyjną kreskę możecie kojarzyć z np. książek Jacka Hugo-Badera. W 2022 zgarnęła nagrodę przyznawaną w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz nagrodę"The European Science Fiction Society" za projekt książki „Świat Lema" (wyd. Muchomor).

— Historia „Zuzanny i starców” pochodzi ze Starego Testamentu. Dziewczyna w upalny dzień rozbiera się i chce wziąć kąpiel w ogrodzie, podglądają ją dwaj napaleni starcy. Szantażują ją, chcą żeby zaspokoiła ich żądze. Dziewczyna krzyczy, grozi jej ukamienowanie. — opowiada Marta. Temat „Zuzanny i starców” podejmowany był przez Rembranta, Rubensa czy Brunona Schulza.

Serigraphy "Zuzanna i starcy (Susanna and the Elders)" by Marta Ignerska is the story of  comes from the Old Testament. A girl on a hot day undresses and wants to take a bath in the garden, two horny old men spy on her. They blackmail her, they want her to satisfy their desires. The girl screams, she is threatened with stoning.

 • Autor / Author: Marta Ignerska
 • Wymiar / Dimension: 40x30 cm
 • Jeden kolor / One colour
 • Papier Munken Pure 300g/m2 (papier bezkwasowy, odporny na starzenie z certyfikatem (ISO 9706) / paper (acid-free, aging-resistant paper with a certificate (ISO 9706)
 • Sygnowana i numerowana / Signed and numbered in the pencil by the artist
 • Nakład / Edition: 27 copies 
 • Cena bez ramki / The price without a frame. 
 • Dodatkowo oznaczenie KG wykonane suchym tłokiem / Additionally, the KG marking is made with an emboss.
 • Farby wodne / water inks
 • Technika: ręczny sitodruk / hand pulled silkscreen print

Marta Ignerska, Marta Kwiatek, sitodruk, Kwiaciarnia Grafiki

Marta Ignerska, rysowniczka i graficzka, urodziła się w 1978 w Lublinie. Po ukończeniu Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 2005 r. zajęła się m.in. projektowaniem graficznych i tworzeniem picturebooków dla dzieci. Zdobyła jedne z najważniejszych nagród w tej dziedzinie w Polsce i za granicą: trzykrotnie — nagrodę Książka Roku IBBY, dwukrotnie — nagrodę Bologna Ragazzi tzw. „Oskara" w dziedzinie dziecięcej ilustracji książkowej. Książki w jej interpretacji graficznej zostały wpisane na Listę Białych Kruków Internationale Jugenbibliothek w Monachium. W 2017 wraz z m.in. Olgą Tokarczuk reprezentowała Polskę na Targach Książki w Londynie.

W uzasadnienie za wyróżnienie IBBY z 2022 r. napisano „za konsekwencję w nieustannym eksperymentowaniu na polu grafiki książkowej”. Swoje obrazy tworzy zwykle intuicyjnie, posługując się bogatą w ekspresję estetyką, często wplata cytaty z popkultury, historii sztuki. Lubi przestrzeń między słowem, a obrazem. Tworzy ilustracje wielowarstwowe w znaczeniach, do oglądania zarówno przez dzieci i dorosłych.

W jej rysunkach na których obecnie skupia się najmocniej, dostrzec można fascynację ekspresjonizmem, czy prymitywizmem, które przedstawiają żywe, agresywne i osobiste widzenie świata wyrażając raczej spontaniczne odczucia niż konkretne idee. Jej inspiracją i domeną jest własna biografia. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Marta Ignerska — Drawer and graphic designer, born in Lublin in 1978. After graduating from the Graphic Design Faculty of the Warsaw Academy of Fine Arts in 2005 she became known for her designs of children's picture books. She has been awarded some
of the most prestigious prizes in this field both in Poland and abroad: twice the Bologna Ragazzi Award and three times the IBBY Book of the Year. Books in her graphic interpretation have been listed as White Ravens by the Internationale Jugendbibliothek in Munich. In 2017 she represented Poland at the London Book Fair, along with Olga Tokarczuk among others.

The justification of her IBBY 2022 distinction reads 'for persistence in constant experimentation in the field of the graphic design of books'. She usually creates her images intuitively, employing a richly expressive aesthetic, and often quoting from pop culture and the history of art. She enjoys the space between word and image. Her illustrations are multi-layered in meanings, to be viewed by children and adults alike.
Her drawings, which constitute her current focus, reveal a fascination with expressionism and primitivism, which depict a living, aggressive and personal perception of the world and express spontaneous impressions rather than concrete ideas. Her inspiration and domain is her own life story. She lives and works in Warsaw.

Marta Ignerska, serigrafia, podpisywanie, Kwiaciarnia Grafiki