• marta łempicka, sitodruk, serigrafia, grafiki, plakat, kwiaciarnia grafiki
 • marta łempicka, sitodruk, serigrafia, grafiki, plakat, kwiaciarnia grafiki
 • marta łempicka, sitodruk, serigrafia, grafiki, plakat, kwiaciarnia grafiki
 • marta łempicka, sitodruk, serigrafia, grafiki, plakat, kwiaciarnia grafiki

Mushroom Man

Marta Łempicka

Cena

English version below

Praca „Mushroom Man” Marty Łempickiej, to serigraficzny appendix do kolekcji ceramicznych prac pięknych w swojej brzydocie ludzi-grzybów.

— Serigrafia „Mushroom Man”, to poszerzenie pół działania kolekcji porcelany inspirowanej popularną grą i serialem „The Last of Us”. Postaciami, które pojawiają się na obiektach to Klikacze, osobniki będące w III stadium zarażenia tajemniczym grzybem,  atakujący ludzi. W tej fazie zakażenia pasożyt otacza już całą głowę nosiciela, co sprawia, że ten traci wzrok, w związku z czym, niczym nietoperz, zaczyna on używać echolokacji by badać otoczenie. Wówczas wydaje z siebie charakterystyczne odgłosy klikania, stając się Klikaczem — wyjaśnia genezę kolekcji Marta Łempicka, 1/3 zespołu Glitch Lab, specjalizującego się w działaniach na porcelanie.

 • Autor / Author: Marta Łempicka
 • Wymiar / dimension: 30x40 cm
 • Jeden kolor / one color
 • Papier Munken Pure Rough 300g/m2 (papier bezkwasowy, odporny na starzenie z certyfikatem (ISO 9706) / paper Munken Pure Rough 300g/m2 (acid-free, aging-resistant paper with a certificate (ISO 9706)
 • Farby wodne / water inks
 • Sygnowana i numerowana przez artystkę. Suchy tłok KG. Na rewersie stemple Kwiaciarnia Grafiki, Graphics Flower Shop / Signed and numbered in pencil by the artist, the KG marking is made with an emboss. On the reverse stamps Kwiaciarnia Grafiki, Graphics Flower Shop.
 • Nakład / Edition: 28 egz. / copies 
 • Cena bez ramki / Price without frame

Marta Łempicka sygnuje sitodruk w Kwiaciarni Grafiki

Marta Łempicka — artystka. Jako manager budynku Bałtyk w Poznaniu, zajmowała się się organizacją oraz produkcją wydarzeń artystycznych i kulturalnych na terenie Przystani Sztuki. Doświadczenie zdobywała m.in. w Modus Design Marka Cecuły, co zaowocowało później założeniem kolektywu projektowego WATERLOVE, w składzie z Isią Czartoryską oraz Arkadiuszem Szwedem; w dziale Marketingu School of Form Uniwersytetu SWPS współpracowała zarówno z projektantami, jak i studentami, koordynując eventy na terenie uczelni oraz wystawy na targach i festiwalach w Polsce.

English version

The artwork "Mushroom Man" by Marta Łempicka is a serigraphic appendix to a collection of ceramic works that beautifully showcase the ugliness of mushroom people.

— The serigraphy "Mushroom Man" expands upon the concept of the porcelain collection inspired by the popular game and series "The Last of Us." The characters that appear on the objects are Clickers, beings in the third stage of infection by a mysterious fungus that attacks humans. In this stage of infection, the parasite fully surrounds the carrier's head, causing them to lose their vision. Similar to bats, they start using echolocation to explore their surroundings. They emit distinctive clicking sounds, transforming into Clickers — explains the origin of the collection by Marta Łempicka, one-third of the Glitch Lab team specializing in porcelain art.

Marta Łempicka — an artist. As the manager of Bałtyk building in Poznań, she was responsible for organizing and producing artistic and cultural events at Przystań Sztuki. She gained experience at Modus Design by Marek Cecuła, which later led to the founding of the design collective WATERLOVE, together with Isia Czartoryska and Arkadiusz Szwed. In the Marketing Department of the School of Form at SWPS University, she collaborated with both designers and students, coordinating events at the university and exhibitions at trade fairs and festivals in Poland.