• silkscreen, poster, graphics, marcin zawicki, serigrafia. sitodruk, prototaxites
  • Prototaxites
  • Prototaxites
  • Prototaxites
  • Prototaxites

Prototaxites

Marcin Zawicki

Cena

Prototaxites to grzyb-skamielina: dorastający niegdyś do ośmiu metrów gagatek, który był największym organizmem zamieszkującym ziemię w swojej epoce. Jego szczątki są odkrywane na całej kuli ziemskiej. Serigrafia Prototaxites jest wspomnieniem pięknych czasów, kiedy król grzybów dostojnie panował na ziemi. Skromnie rozpoczynamy jego ponowną ekspansję od 32 nowych ognisk. — opowiada Marcin Zawicki.

  • Autor / AuthorMarcin Zawicki
  • Rozmiar / dimension: 50x70 cm
  • Dwa kolory / Two colours
  • Sygnowana i numerowana / Signed and numbered in the pencil by the artist
  • Nakład / Edition: 32 copies 

Cena bez ramki / The price without a frame.

— Prototaxites is a type of a fungus-fossil: reaching the size of 8m, it used to be the biggest living organism on the planet back in the times. Its remnants are discovered all over the Earth. Serigraphy Prototaxites is a memory of the great times, when the king fungus rained the globe. We are about to kick off our modest version of his expansion igniting 32 brand new hubs — explains Marcin Zawicki.

Jako Kwiaciarnia Grafiki tym razem postanowiliśmy sięgnąć do naszych roślinnych atawizmów. Zaprosiliśmy Marcina Zawickiego, smakosza psycho martwych natur. Malarza znanego z zamiłowania do ich budowania i później portretowania. Marcin przygotował grzyba-skamielinę. My przenosząc go na papier, zmaterializowaliśmy kolejny wykwit kultury sitodruku. Serigrafia Zawickiego, to efekt naszej współpracy z Galerią m² prowadzoną przez Matyldę Prus, która od 2015 roku reprezentuje Marcina.

Marcin Zawicki Ur. w 1985 r. w Szczecinie. Absolwent ASP w Gdańsku. Pracuje jako asystent na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni, na której w roku 2015 obronił doktorat (z wyróżnieniem). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz instalacją. Laureat wielu konkursów. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Laureat licznych nagród i wyróżnień, m. in. Wyróżnienia Regulaminowego na 44 oraz 41 Biennale Malarstwa Bielska Jesień (2013, 2019), Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców Kultury (2011), Wyróżnienia pisma Format na X konkursie im. Gepperta (2011). Trzykrotny Laureat Nagrody Rektora ASP (2013, 2015, 2019). Autor wielu wystaw indywidualnych (m. in. w PGS w Sopocie, BWA Zielona Góra, Galerii Wozownia w Toruniu, Galerii m² w Warszawie, Galerii BWA w Gorzowie Wielkopolskim, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej), uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.  Prace w licznych kolekcjach prywatnych, kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku, Galerii Bielskiej BWA, NOMUS w Gdańsku, Gdańskiej Galerii Miejskiej.

Kwiaciarnia Grafiki this time decided to reach to their plant atavistic inclination. We invited Marcin Zawicki, a connoisseur and painter known from his devotion to building and portraying psycho still nature. He built a fungus-fossil model and we transferred it into a paper, materialized a new serigraphy masterpiece.

Marcin Zawicki born in 1985 in Szczecin. Graduate of ASP in Gdańsk. Has been working as associate at the Faculty of Painting of his Alma Mater, where in 2015 he got his PhD (honourable mention). His works encompass painting, drawing and installations. Awarded with various prizes, participant of several individual and joint exhibitions.

— Prototaxites jest kontynuacją wątków obecnych w moich realizacjach rysunkowych z serii Chorografia i Homoiomerie. Praca nawiązuje nieco do stylistyki dzieła Kunstformen der Natur Ernsta Haeckela niemieckiego biologa, twórcy pierwszego drzewa rodowego wszelkich organizmów. Dzieło Haeckela w niesamowity sposób łączy precyzję naukowej rzeczowości z twórczą swobodą. Trudno rozstrzygnąć, czy elegancka, dekoracyjna linia budująca formy zilustrowanych organizmów uwodzi duktem narzędzia twórcy, czy czar tkwi w zagadkowej doskonałości tych tajemniczych organizmów. Trop odpowiedzi znalazłem pracując nad realizacjami o nieco podobnym charakterze. Kształt ożywianych przeze mnie istot wynika z gestu ręki, naturalnego śladu prowadzonej intuicyjnie dłoni, która niejako samoistnie buduje formy organiczne. Ich utylitarność jest tożsama z urodą wizualną: istnieją jedynie po to, żeby prezentować się światu. Morfologia przywodząca na myśl twory biologiczne, istoty żywe, jest w istocie zapisem ruchu ciała dalekiego potomka prezentowanego grzyba - czyli mnie. Użycie serigrafii jest w tym wypadku potrójnie zasadne. Po pierwsze, podobnie jak litografia w dziele Haeckela, serigrafia pozwala na powielenie oryginału przy zachowaniu rysunkowych niuansów niedostępnych współczesnemu drukowi offsetowemu czy reprodukcji cyfrowej. Po drugie ciekawi mnie moment wprowadzenia mechanizmu, rygoru punktów rastra, pomiędzy (pozornie) organiczny obiekt przedstawiony i mój organizm - ciało twórcy. Wreszcie, po trzecie, sam proces reprodukcji przy pomocy sitodruku, zakładający niewielkie różnice w każdej kolejnej kopii przywodzi na myśl reprodukcję organizmów żywych, proces doboru naturalnego, który premiuje osobniki najbliższe doskonałości — wyjaśnia Marcin Zawicki.

Prototaxites is natural continuation of elements depicted in the drawing series called Chorografia and Homoiomerie. The series borrows from the work Kunstformen der Natur by Ernst Haeckel, German biologist, who mapped a genealogical tree relating all life forms. His artwork exceptionally combines precision of scientific reality with artistic freedom. It is hard to judge, if elegant, decorative line forming the global organism net seduces artistic tools or rather magic is an intrinsic part of the mysterious organisms. I have discovered the answer working on other works of a very similar character. Shape of animated forms is naturally created by the move of hands that spontaneously forms organic life. Its utilitarian charm is coherent with visual beauty: they exhibit themselves to the world, it is the essence of existence. Morphology of biological creations through body movement bears record of the distant descendant of the depicted fungus - me! Reaching out to screen printing technique is three times justified. Firstly, similarly to lithography used in the work of Haeckel, serigraphy allows to copy original version maintaining drawn details, absolutely not obtainable by contemporary offset print or digital reproduction. Secondly, I am curious about implementing additional mechanical tool, raster strict measures in between (seemingly) organic object and my body, the creator. In the end, the sheer reproduction process using screen printing produces only slight differences in each copy, that again resembles reproduction of organic forms, the process of natural selection, that chooses the most perfect organisms — explains Marcin Zawicki.