Marta Henryk Kwiatek

Szumin mi w głowie

Regular price 190,00 zl

Wspólna praca Marty Kwiatek i Henryka Kwiatka zrobiona na sicie. Poświęcona miejscu, w którym oboje czują się bardzo dobrze. Szuminowi, letnisku nad Bugiem. To tam Oskar i Zofia Hansen budują dom, który jest żywym pomnikiem ich idei. Ten budynek, ale i Szumin oraz to co go otacza. Powoduje, że chce się tam wracać, być może i zamieszkać. 

Autorzy / Authors: Marta Kwiatek, Henryk Kwiatek
Wymiar / Dimension: 70x50 cm
Papier Munken Print White 300g/m2
Dwa kolory / Two colors
Sygnowana i numerowana / Signed and numbered
Nakład / Edition: 34 egz.

Work of Marta Kwiatek and Henryk Kwiatek on silkscreen. Dedicated to a place where they both feel very good. Szumin, a summer resort on the Bug river. It is there that Oskar and Zofia Hansen build a house that is a living monument to their ideas. This building, but also Szumin and what surrounds it. It makes you want to go back there, and maybe even live.


Share this Product


More from this collection