• Typografy Warszawskie — Szklaniak

Typografy Warszawskie — Szklaniak

Henryk Kwiatek

Cena

[English description below]

Przedstawiamy kolejnego Typografa Warszawskiego — Szklaniaka.

Żoliborski szklany domy zaprojektowany przez Juliusza Żórawskiego oddano do użytku w 1941 roku. Ikona nie tylko żoliborskiej architektury.

Percepcja Henryka Kwiatka, autora serigrafii na Szklaniaka tym razem wędruje „od dupy strony” budynku. Od strony ulicy Tucholskiej, gdzie charakterystyczna wstęgowa fasada frontowa ustępuję bardziej klasycznemu układowi okien. Jednak sama bryła kraszona jest wieloma smaczkami, od garażu podziemnego aż pod szczyt dachu.

Typografy Warszawskie, to cykl wykonanych ręcznie serigrafii, na które składają się typograficzne przedstawienia warszawskiej architektury. Ręcznie drukowane techniką sitodruku. 

  • Autor / AuthorHenryk Kwiatek
  • Rozmiar / dimension: 50x50 cm
  • Dwa kolory / Two colours
  • Serigrafia sygnowana i numerowana / Signed and numbered in the pencil by the artist
  • Nakład / Edition: 23 copies 

Cena bez ramki. The price without a frame.

Warsaw Typography, is a series of handmade serigraphs that contain topographic displays of Warsaw architectural pieces. Handmade silkscreen printed. The price without a frame.