Zbiok Czajkowski

Open Mind

Regular price 300,00 zl

[English description below]

Serigrafia Zbioka Czajkowskiego „Open Mind”, to kontynuacja cyklu malarskiego „Od czego bolą mnie oczy”. Inspiracją dla tego cyklu jest domniemane na podstawie badań Aleksandra Schaussa działanie pewnego odcienia różu, jako koloru, który uspokaja, obniża agresję oraz obniża ciśnienie krwi i tętno. 

— Dla mnie używanie różu jest narzędziem w autoterapii. W swoich obrazach otaczam różem zachowania na które się nie godzę, otaczam różem przedmioty utożsamiane z przemocą fizyczną i symboliczną. Używam różu jako narzędzia do metaforycznej pacyfikacji różnej maści syfów, różowym traktuje szowinistów, seksistów, rasistów, przemocowców, faszystów i resztę szlamu na który nie ma mojej zgody. Fascynuje mnie kontrast pomiędzy niepozorną siłą sedacji różem a irracjonalną obawą mężczyzn o bycie słabym. — wyjaśnia Zbiok. 

 • Autor / AuthorZbiok Czajkowski
 • Rozmiar / dimension: 50x70 cm
 • Cztery kolory / Four colours
 • Sygnowana i numerowana / Signed and numbered in the pencil by the artist
 • Nakład / Edition: 26 copies 

Pula – w danej cenie dostępna jest określona część nakładu.

 • Pula 1 (20 egz.) cena 300 zł.
 • Pula 2 (6 egz.) cena 400 zł.

Twórczość Zbioka zakorzeniona jest w graffiti oraz street arcie. W praktyce artystycznej głównie posługuje się szeroko pojętym malarstwem, muralem, projektowaniem graficznym oraz ilustracją. Najbardziej rozpoznawalne realizacje artystyczne powstały w przestrzeni publicznej. Czajkowski operuje charakterystycznym stylem malarskim czerpiącym z estetyk ulicznych, malarstwa XX w mistrzów, popkultury oraz internetu. Tematy prac Zbioka dotyczą zagadnień nierówności społecznych, przemocy, dyskryminacji oraz alienacji jednostki. 

Czajkowski uczestniczył w ponad 100 wystawach i projektach prezentowanych m.in. w Polsce, Niemczech, Rosji, USA, Japonii, Indiach, Chinach oraz Wielkiej Brytanii. W latach 2008-2014 wspólnie z Joanną Stembalską z ramienia BWA Wrocław tworzyli biennale sztuki zewnętrznej Out of Sth. Od 2014 roku wspólnie z Karoliną Zajączkowską tworzy duet artystyczny DWA ZETA.

Od 2019 roku prowadzi zajęcia fakultatywne ze sztuki w przestrzeni publicznej w Instytucie Sztuk Wizualnych przy Uniwersytecie Zielonogórskim. 

W 2010 roku zdobył Grand Prix w konkursie młodego malarstwa im. Gepperta organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 2011 roku został stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie.

zbiok, czajkowski, silkscreen, open mind, signed, serigrafia

  Zbiok’s work is rooted in graffiti and street art. In artistic practice he mainly uses broadly understood painting, mural, graphic design and illustration. His most recognisable artistic realisations were created in public space. Czajkowski uses a distinctive painting style derived from street aesthetics, early 20th century painting, pop culture and internet. The topics of Zboka's work concern issues of social inequality, violence, discrimination and alienation of the individual.
  Pack – in the given price available certain part of the edition
  • Pack 1 (20 copies) price 300 PLN
  • Pack 2 (19 copies) price 400 PLN

  Czajkowski participated in over 100 exhibitions and projects presented among others in Poland, Germany, Russia, USA, Japan, India, China and Great Britain. In 2008-2014, together with Joanna Stembalska they created the Out of Sth, the international public art biennial on behalf of BWA Wrocław. Zbiok together with Karolina Zajączkowska they form the artistic duo DWA ZETA since 2014.

  Since 2019, he has been conducting optional classes on Art in public space at the Institute of Visual Arts, at the University of

  Zielona Gora, Poland. In 2010, he won the Grand Prix in the Geppert young painting competition  organised by the Academy of Fine Arts in Wroclaw. In 2011 he became a scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage. He currently lives and works in Warsaw.


   Share this Product


   More from this collection