• estera mrówka, serigrafia, silkscreen print, siebdruck, kwiaciarnia grafiki, graphics flower shop, sitodruk
  • estera mrówka, serigrafia, silkscreen print, siebdruck, kwiaciarnia grafiki, graphics flower shop, sitodruk
  • estera mrówka, serigrafia, silkscreen print, siebdruck, kwiaciarnia grafiki, graphics flower shop, sitodruk

Przypadek 9

Estera Mrówka

Cena

English below

Serigrafia „Przypadek 9” Estery Mrówki to praca z wystawy «Jeszcze chwilę nie chcę tego w kolorze». – Zrezygnowałam z wielobarwności na rzecz monochromu. Chciałam sprawdzić granice rysunku. Za pomocą czarno-białych form, próbuję opowiedzieć o zwyczajności, codzienności, prostocie. Pasjonuje mnie obserwacja, a więc podglądam i podsłuchuję, aby tworzyć istoty, do których każdy z nas może się odnieść – klaruje Mrówka. 

  • Autorka / Author: Estera Mrówka
  • Wymiar / dimension: 50x70 cm
  • Jeden kolor / one color
  • Nakład / Edition: 10 egz. / copies 
  • Papier Munken Pure Rough 300g/m2 (papier bezkwasowy, odporny na starzenie z certyfikatem (ISO 9706) / paper Munken Pure Rough 300g/m2 (acid-free, aging-resistant paper with a certificate (ISO 9706)
  • Sygnowana i numerowana / Signed and numbered in the pencil by the artist
  • Farby wodne / water inks
  • Technika: ręczny sitodruk / hand pulled silkscreen print

Estera Mrówka. Absolwentka Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 2022 roku obroniła dyplom magisterski w pracowni Rysunku prof. Joanny Kaiser-Plaskowskiej. W tym samym roku zaczęła pracę jako asystentka w Pracowni Sitodruku i Barwienia Tkanin w School of Form Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Zajmuje się głównie rysunkiem, ilustracją, malarstwem i grafiką warsztatową — a szczególnie serigrafią. Jej rysunki zobaczyć można w przestrzeni miejskiej. Ma za sobą trzy wystawy solowe  2022 — „wszystko jest bardzo niepewne i to właśnie mnie uspokaja” w Galerii Szaber, w  oraz 2023 — „zdarzają się różne przypadki” w Galerii Monocity w Krakowie, „enlightment” w miejskiej galerii gablotowej AdHOK.  Do tego udział w zbiorowych wystawach i festiwalach  — TRISITY###5 trójmiejski festiwal sitodruku, Paste Up Warsaw — Festiwal plakatu niezależnego, LIBERTÉ, ÉGALITÉ, SERIGRAFITÉ! – wykwity kultury sitodruku w BWA Zielona Góra, i inne.

English version

Estera Mrówka's silkscreen print "Przypadek9" is a work from the exhibition "I Don't Want It in Color for a While Longer." – I abandoned color in favor of monochrome – explains Mrówka.  – I wanted to test the limits of drawing. Using black and white forms, I try to tell a story about the ordinary, the everyday, the simple. I am passionate about observation, so I watch and eavesdrop to create beings that everyone can relate to.

Estera Mrówka is a graduate of the Printmaking Department at the Academy of Fine Arts in Krakow. In 2022, she defended her master's thesis in the Drawing Studio of Prof. Joanna Kaiser-Plaskowska. In the same year, she began working as an assistant in the Screen Printing and Fabric Dyeing Studio at the School of Form at SWPS University in Warsaw. She is mainly involved in drawing, illustration, painting and workshop graphics - especially screen printing. Her drawings can be seen in the urban space. She has three solo exhibitions behind her: 2022 - "everything is very uncertain and that's what calms me down" in the Szaber Gallery, in and 2023 - "different cases happen" in the Monocity Gallery in Krakow, "enlightment" in the AdHOK municipal gallery box. In addition, she has participated in collective exhibitions and festivals - TRISITY###5 Tri-City Screen Printing Festival, Paste Up Warsaw - Independent Poster Festival, LIBERTÉ, ÉGALITÉ, SERIGRAFITÉ! - blooms of screen printing culture in BWA Zielona Góra, and others.